NASLOVNICA O ZAKLADI DOKUMENTI NATJEČAJI KONTAKT

Najvažniji rezultat svakog obrazovanja je upoznavanje samog sebe.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Prijave na natječaj od 01.08.2023. do 19.08.2023.

DOKUMENTI

ZAPISNIK 11. sjednice Upravnog odbora Zaklade Borna Petrović održane 06.09.2023. REZULTATI NATJEČAJA

DETALJI NATJEČAJA

Zaklada Borna Petrović, Petra Hektorovića 36a, 20 000 Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Zaklada), u skladu sa Zakonom o zakladama („Narodne novine“ broj 106/18) i Statutom Zaklade, člankom 19. raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Članak 1.

Zaklada dodjeljuje 30 stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024. u iznosu od 116,00 EUR mjesečno i to u trajanju od 10 mjeseci, počevši od rujna 2023. godine do (zaključno) lipnja 2024. godine.

Članak 2.

Na natječaju za stipendiranje za školsku/akademsku godinu 2023./2024. u obzir će se uzeti prijave učenika i studenata koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

   1. imaju hrvatsko državljanstvo

   2. da im prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju/studiranju iznosi 4,0 ili više

   3. da nisu stariji od 25 godina

   4. da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred ili godinu studija

   5. da su u potrebi za dodjelu stipendije zbog težih materijalnih, zdravstvenih ili socijalnih prilika, sukladno članku 4. Statuta Zaklade.

 

Članak 3.

Valjana prijava na natječaj moguća je isključivo uz cjelokupnu traženu natječajnu dokumentaciju.

U prijavi je potrebno navesti:

   1. ime i prezime

   2. OIB

   3. adresu prebivališta odnosno boravišta u RH

   4. broj mobitela/telefona

   5. e-mail adresu

   6. IBAN žiro računa na koji će se izvršavati isplata stipendije

 

Prijavi se prilažu sljedeći dokumenti:

 

   1. preslika domovnice

   2. potvrda o upisu u školsku/akademsku godinu 2022./2023.

   3. prijepis ocjena posljednje tri godine školovanja/studiranja (kopija svjedodžbi/prijepis   ocjena sa Studomata)

   4. motivacijsko pismo i životopis s razlozima za dodjelu stipendije

   5. vlastoručno potpisane izjave o suglasnostima koje su sastavni dio ovog natječaja (preuzeti na web stranici Zaklade)

  6. potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitaka u prethodnoj kalendarskoj godini za svakog člana domaćinstva.

 

Članak 4.

Prijave na natječaj podnose se Upravnom vijeću Zaklade Borna Petrović osobno ili preporučenom poštom na adresu:

 

Zaklada Borna Petrović

Masarykov put 3C

20 000 Dubrovnik

Prijave se zaprimaju zaključno do 19. kolovoza 2023. godine, a podnose se na hrvatskom jeziku. Prijave poslane nakon navedenog datuma te nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati čiji se zahtjevi sukladno uvjetima iz natječaja uzmu u razmatranje, bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 15 radnih dana od dana završetka natječaja.

Članak 5.

Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz ovog natječaja, Upravno vijeće Zaklade razmotrit će i molbe kandidata koji imaju i niži prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju/studiranju.

Članak 6.

S kandidatima kojima Zaklada dodijeli stipendije sukladno provedenom natječaju i Statutu Zaklade, potpisat će se ugovor o dodjeli stipendije, a novčani iznos stipendije isplaćivat će se na žiro račun kandidata.

 

U Dubrovniku, 01. kolovoza 2023. godine,

 

upravitelj Zaklade

Željko Petrović

PREUZIMANJE IZJAVA ZA NATJEČAJ

Izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka te za objavu podataka o rezultatima natječaja na web stranicama Zaklade Borna Petrović
Izjava o neprimanju druge stipendije

Copyright © Zaklada Borna Petrović - Dubrovnik